• 1
  • 2
  • 3

آخرین مطالب

  • 1

تاریخچه

  • شركت آرادچارتا، به عنوان واحد اختصاصي تولید انواع مكمل هاي غذايي، بهبود دهنده نان و اصلاح كننده آرد وسبوس فرآوري شده در سال 1388 تاييس گردیده است. مديران اين شركت از سال 1359 فعاليت خود را در واحد هاي توليدي مواد غذايي آغاز نموده اند كه عمدتا در راستاي توليدات سلامت محور بوده است.
  • 1

arad charta

arad charta

arad charta

arad charta