ارتباط با ما شرکت آرادچارتا (سهامی خاص)

آدرس کارخانه : قم، شهرک صنعتی شکوهیه
تلفن کارخانه : ٧ - ٣٣٣۴٢۶٣٣ - ٠٢۵ ، فکس : ٣٣٣۴٢٩۴٢ - ٠٢۵
آدرس دفتر تهران: خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب
تلفن دفتر تهران:۶ - ۶۶۵۶۴۶٢٣ فکس: ۶۶۴٣۵٠۵۵
تلفن همراه فروش: ٠٩١٢٨۵۴٠٠۵٩
ایمیل: aradcharta[at]gmail.com
info[at]aradcharta.com