اثرات ضد تغدیه ای اسید فیتیک سبوس غلات

علیرغم مزایا و ارزش تغذیه ای که سبوس غلات دارند، کاربرد آنها در محصولات غذایی به دلیل دارا بودن اسید فیتیک محدود می گردد. اسید فیتیک فرم ذخیره ای فسفر در دانه هاست که از یـک حلقـه اینوزیتـول و شش گروه فسفات تشکیل شده کـه مـی توانـد بـا یـون هـای فلزات دو و سه ظرفیتی مانند آهن، کلسیم و روی و نیز پروتئینها ایجاد کمپلکس نماینـد و حلالیت، قابلیت جذب و قابلیت هضم آنها را تغییر دهد. در نتیجه، ترکیب نمی تواند توسط بدن انسان جذب شده و یا به راحتی هیدرولیز شود و به همین ترتیب اثر معکوسی بر فراهمی زیستی مواد معدنی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

خواص سبوس

خواص گندم بسیار زیاد است، گندم یکی از کامل ترین غذاهای گیاهی است، جوانه گندم، علف گندم و سبوس گندم هر یک خواص بیشماری دارند و هزاران سال است که در سفر های مردم جای دارند. در این مطلب خواص سبوس گندم گردآوری شده است. سبوس گندم موجب کاهش وزن،

بیشتر بخوانید